Homojen Nedir, sorusu genel olarak kimya ya da fizik bilimi ile ilgilenmekte olan bireyler tarafından yöneltilmektedir. Homojen Nedir, sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan birisi, bir maddenin her bölgesinde aynı özelliği göstermesidir. Bu cevap ile homojen terimini anlamayacak kimse yoktur. Bir ürüne gözle bakıldığında ya da kimyasal olarak incelendiğinde her tarafı aynı özellik gösteriyorsa bu terime homojen ismi verilmektedir.

Karışım, birden fazla farklı maddenin mevcut kimyasal nitelikleri ve nicelikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesi ile birlikte oluşmakta olan bir terimdir. Saf madde, bileşik ve elementlerden oluşmakta olan karışım; farklı maddelerin çoğu tek bir element değildir, tek bir bileşik değildir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlar olarak bilinmektedir. Karışımlar; heterojen, kolloid ve homojen olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

İçindekiler

Homojen Karışımlar Nelerdir?

Homojen Nedir, sorusunu yönelten herkes öncelikle sadece homojen terimini değil bu terim ile ilişiği olan terimleri de bilmesi gerekmektedir. Homojen karışımların, her bölgesinde aynı özellik karşımıza çıkmaktadır. Homojen karışımlarda, tek bir madde gibi gözükmekte olan karışımlar, karışımları ortaya getirmekte olan maddeler gözle ya da optik aletler ile görülmemektedir.

Homojen karışımlar genel olarak çözelti ismi de almaktalar. Homojen karışımlara; tuzlu su, alkollü su, şekerli su, çeşme suyu gibi örnekler vermek doğru olabilmektedir.

Homojen Nedir?

Homojen Nedir?

Heterojen Karışımlar

Heterojen karışımlar, her bölgesinde aynı özellikler göstermeyen ve içerisindeki taneciklerin gözle görülebildiği karışımlar olarak bilinmektedir. Bu karışımlar, kendi aralarında emülsiyon, aerosol, koloit ve süspansiyon olarak dörtlü gruplara ayrılmaktadır.

Yer altından çıkmakta olan maden filizleri, odun parçaları, kaya parçaları, bitkilerin yaprakları, ayran, sis, petrol ile su karışımı, toprak ve beton parçası karışımlara örnek olarak verilebilmektedir. Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskop ile bakıldığında heterojen olduğu gözlemlenmektedir. Heterojen olan ürünler, mikroskop ile tespit edilebildiği gibi ışık etkisi ile de tespit edilmesi mümkün olan karışımlar olarak bilinmektedir.

Homojen Nedir?

Homojen Nedir?

Heterojen Karışımların Türleri Nelerdir?

Emülsiyon

Belirli bir sıvı içerisinde çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak, bulanık olarak su içerisinde dağılan haline denmektedir. Bu türe örnek olarak su ile benzin karışımını ve su ile zeytinyağı karışımını vermek mümkün olabilmektedir.

Süspansiyon

Belirli bir sıvı içerisinde çözünmeyen katı maddenin heterojen olarak dağılmış şekline denmektedir. Bu türe örnek olarak su ile tebeşir tozunu ya da su ile kumu vermek mümkün olabilmektedir.

 • Kolloid

Homojen Nedir?

Homojen Nedir?

Belirli bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalması ile ortaya çıkan karışımlara, “Kolloid” ismi verilmektedir. Homojen gibi görünmekte olan bu karışımlar, karışımı oluşturan maddeler gözle görülmemektedir. Karışımdan ışın demeti ya da lazer ışını geçirildiğinde fark edilmektedir. Bu tür karışımlara; jöle, boya ya da duman gibi örnekler vermek mümkün olabilmektedir.

 • Aerosol

Aerosol isimli karışım türünü incelemek gerekirse; bu tür, bir katı ya da sıvının gaz içerisinde dağılması ile oluşan karışımlara denmektedir. Örnek olarak sis, sprey, baca dumanı gibi örnekler vermek mümkün olabilmektedir. Bu karışımların çoğu, koloite de örnek olarak verilebilmektedir.

Homojen Nedir?

Homojen Nedir?

Karışımın Özellikleri Nedir?

 • Karışımı oluşturan maddelerin, mevcut kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.
 • Karışımın hiçbir türü, ne olursa olsun asla saf olarak karşımıza çıkmamaktadır.
 • Fiziksel yollarla ayrışarak, kendisini oluşturan maddelere geri dönüş olarak ayrışabilmektedir.
 • Erime ve kaynama noktaları sabit bir şekilde karşımıza çıkmamaktadır. Kaynama ve erime noktaları tamamen değişken özellik göstermektedir.
 • Karışımların öz kütleleri sabit bir değer olarak karşımıza çıkmamaktadır. Karışımı oluşturan maddelerin tamamının miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişkenlik gösterebilmektedir.
 • Karışımın yapısında farklı cins atom veya moleküller yer almaktadır. Karışımın yapısında aynı cins atom ya da molekül bulmak mümkün olmamaktadır.
 • Karışımda bulunan maddelerin miktarı nizami değildir; aralarında belirli veya sabit bir oran bulunmamaktadır.

Bileşik ile Karışım Arasında Ne Gibi Farklılıklar Bulunmaktadır?

 • Bileşikler aynı cins moleküllerden oluşmaktayken, karışımlar farklı cins atom ya da moleküllerden meydana gelmektedir.
 • Bileşikler kimyasal yollarla oluşmaktayken, karışımlar ise fiziksel yollarla birleşebilmekte ya da ayrışabilmektedir.
 • Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşme sağlarken, karışımlarda maddeler arasında belirli bir oran bulunmamaktadır.
 • Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken, karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.